503-394-850

Dzienny okres prowadzenia pomiędzy dwoma dziennymi okresami odpoczynku bądź pomiędzy dziennym i tygodniowym okresem odpoczynku.

Podstawowy – 9 godzin,

Wydłużony – maksymalnie 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

Należy pamiętać, że tydzień oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę.

Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu – 56 godzin

Należy pamiętać, że tydzień oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedzielę.

Natomiast  „Tygodniowy okres pracy” ograniczony jest odpoczynkami tygodniowymi. Kierowca pomiędzy dwoma kolejnymi okresami odpoczynku tygodniowego może wykorzystać maksymalnie 6 okresów 24 godzinnych na realizację zadań przewozowych. Np. kierowca rozpoczynający pracę w poniedziałek o godzinie 9:00, musi rozpocząć kolejny odpoczynek tygodniowy najpóźniej w niedzielę o godzinie 9:00.

Maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu – 90 godzin

Należy pamiętać, że rozliczeniu podlega każdy kolejny okres dwutygodniowy, rozliczany cotygodniowo (czyli rozliczamy sumę pierwszego tygodnia z drugim, drugiego z trzecim, trzeciego z czwartym itd.). Ograniczenie to dotyczy wyłącznie czasu jazdy i nie ogranicza maksymalnego czasu pracy.

Maksymalny czas jazdy ciągłej – 4 godziny 30 minut

Po maksymalnie 4,5 godzinnym okresie prowadzenia pojazdu – 45 minut przerwy.

Możliwy jest podział odpoczynku na 2 części – 15 minut + 30 minut (ważna jest kolejność!).

Doba kierowcy trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia aktywności w danym dniu.  Kierowca musi w DOBIE zmieścić się z odpoczynkiem:

  1. regularnym – 11 godzin,
  2. regularnym dzielonym – 3 godziny + 9 godzin (łącznie 12 godzin)
  3. skróconym – 9 godzin z zastrzeżeniem, iż pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi kierowca może wykorzystać maksymalnie 3 takie odpoczynki.

W załodze dwuosobowej – 9 godzin i musi się „zmieścić” w okresie maksymalnie 30 godzin.

Maksymalny czas trwania zmiany roboczej załogi dwuosobowej – 30 godzin.

  • regularny tygodniowy okres odpoczynku – co najmniej 45 godzin, po 6 okresach 24-godzinnych od zakończenia poprzedniego odpoczynku tygodniowego,

skrócony tygodniowy okres odpoczynku – krócej niż 45 godziny, jednak nie mniej niż 24 godziny (co drugi tydzień). Rekompensatę za okres skrócenia odpoczynku tygodniowego kierowca musi wykorzystać jednorazowo (w całości) przed upływem trzeciego tygodnia po którym nastąpiło skrócenie.