503-394-850

GITD

http://www.gitd.gov.pl/

 

ITD – dyżury telefoniczne

http://www.gitd.gov.pl/dyzur-telefoniczny

 

Biuro do spraw transportu międzynarodowego

http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow

 

Zakazy ruchu samochodów ciężarowych

http://www.tirstop.pl/zakazy-ruchu/

 

Świadectwa kierowcy

http://www.gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/swiadectwa-kierowcy

 

Procedura składania wniosku o wydanie karty przedsiębiorstwa

http://info-car.pl/infocar/tachograf/procedura-skladania-kp.html

 

Procedura składania wniosku o wydanie karty kierowcy

http://info-car.pl/infocar/tachograf/procedura-skladania-kk.html

 

System viaTOLL

http://www.viatoll.pl

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

http://www.gddkia.gov.pl/