503-394-850

Przed przystąpieniem do współpracy przeprowadzamy audyt dokumentacji Firmy, pod kątem zarządzania transportem. Pozwala nam to określić w jakim miejscu Państwa Firma się znajduje i co możemy zrobić, żeby pomóc w stworzeniu w pełni profesjonalnego systemu zarządzania czasem pracy kierowców i jednocześnie zoptymalizować koszty w tym zakresie.

Zakres oferowanych usług:

tachometr (2)

Analiza danych z wykresówek i kart kierowców

tachometr (2)

Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców z wyliczeniem godzin pracy w porze nocnej, dyżurów oraz ewentualnych nadgodzin

tachometr (2)

Wyliczanie diet oraz ryczałtów za noclegi

tachometr (2)

Pobieranie oraz archiwizowanie danych z tachografów cyfrowych

tachometr (2)

Przygotowywanie dokumentacji do kontroli PIP oraz ITD

tachometr (2)

Prowadzenie projektów rekrutacyjnych

tachometr (2)

Wyliczanie MiLog oraz LoiMarcon

tachometr (2)

Doradztwo w zakresie odwołań od nałożonych kar

tachometr (2)

Szkolenia kierowców oraz właścicieli firm z zakresu obowiązujących przepisów

tachometr (2)

Pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców do pracy

tachometr (2)

Przygotowywanie dokumentacji oraz składanie wniosków o wydanie kart EKUZ dla kierowców

tachometr (2)

Usługi w zakresie BHP. Zobacz więcej